Lidmaatschap en contributie

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Hillebrand Wiersma, Kompagnonswei 27, 9221SW Rottevalle, 06-29205669. Hiertoe dient het aanmeldingformulier te worden ingevuld en ingeleverd op bovengenoemd adres.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar,

lopend vanaf 1 juli t/m 30 juni (of zolang het jaar nog loopt) en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk vóór 1 mei bij Hillebrand Wiersma, De contributie dient te allen tijde tot het einde van het lopend seizoen (30 juni) te worden betaald.

De kosten voor een lidmaatschap bedragen m.i.v. seizoen 2018-2019.

Soort lidPer jaarPer maand
Senioren€ 198,00€ 16,50
Junioren€ 132,00€ 11,00
Aspiranten€ 92,40€ 7,70
Pupillen€ 79,20€ 6,60
Welpen€ 72,60€ 6,05
Niet spelend lid€ 72,60n.v.t.

Ondersteuningsregelingen

Jeugdsportfonds Friesland

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Wij als sportvereniging Wêz Handich ondersteunen dat van harte en informeren u dan ook graag over de mogelijkheid voor minder draagkrachtige ouders om hun kinderen tóch te laten sporten.

Waarom is sporten zo belangrijk?

 • Sporten is gezond
 • Sporten is goed voor lichaam en geest
 • Sporten is goed tegen overgewicht
 • Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline
 • Sporten brengt uw kind in contact met andere kinderen
 • Sporten voorkomt verveling en rondhangen op straat
 • Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties
 • Sporten voorkomt schooluitval
 • Sporten vermindert criminaliteit
 • Sporten geeft hoop

Wat doet het Jeugdsportfonds?

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 250,- per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen tot en met 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Wij zijn een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

 • Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht en jeugdhulpverlener.
 • Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.jeugdsportfonds.nl.

Is deze informatie niet op uw situatie van toepassing, maar kent u mensen waarvan de kinderen geholpen zouden kunnen zijn met deze regeling? Attendeer ze hier dan eens op.