• Positief sportklimaat

  Om een fijn en positief sportklimaat binnen onze verenigingen te waarborgen, hebben wij een drietal kernwaarden geformuleerd. Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze clubs. Het zijn de drijfveren die laten zien waar wij als verenigingen voor staan:

    Respect
  De ander in zijn waarde laten
  Plezier
  Waar je blij van wordt
  Samenwerking
  Krachten bundelen
  Relevantie Respect voor elkaar. Ook voor regels,
  tegenstander en scheidsrechter.
  Vermaak is de bedoeling.
  Plezier geeft energie en verbindt.
  Alleen ga je sneller,
  samen kom je verder.
  Belofte Ruimte voor iedereen.
  Bij ons word je gerespecteerd.
  Plezier is geven en krijgen. Op elkaar vertrouwen.
  Uitgaan van ieders kracht.
  Bewijs Voor de wedstrijd handen geven en na de
  wedstrijd bedanken. Iedereen is welkom.
  Plezier is een voorwaarde voor succes. Samenwerking leidt tot het beste resultaat.

   

  We zijn ons ervan bewust dat alleen het richten op kernwaarden niet volstaat wanneer we een positief sportklimaat willen realiseren. Vanuit de ondersteuning die Centrum voor Veilige Sport ons biedt, hebben wij op de ledenvergadering van november 2023 de gedragsregels die gesteld zijn voor functionarissen, trainers/coaches, scheidsrechters/officials en sporters onder de aandacht gebracht en als leidend voor de toekomst neergezet.


  Bijgaande de gedragsregels voor de verschillende geledingen:

 • Wij geloven in positief geformuleerde waarden waarmee wij gewenst gedrag willen bereiken. Door te focussen op wat wij graag willen, gaan we dit uiteindelijk samen bereiken.